روش تدوین دستورالعمل های کاری و صنعتی

نکات مهم در جلسات کاری

نکات مهم در جلسات کاری

عمده زمان کارمندان و مشاوران صنعت در جلسات کاری گذرانده می شود. در مقاله امروز ویکی فرم نکات مهمی که باید برای برگزاری جلسات رعایت کنید ذکر می گردد. شما نیز می توانید در انتهای مطلب نکات دیگری نیز اضافه کنید. ۱- بزرگی می گفت: «قدرت در دست کسانی است که اطلاعات دارند». اگر می […]

مشاوره و تدریس صنعتی و کاربردی

این هفت مورد را در تدریس و مشاوره انجام ندهید!

ویکی فرم پیشنهاد می کند این هفت کار را در تدریس و مشاوره انجام ندهید: