فرم ارزيابي تامين‌كنندگان

دانلود نمونه فرم ارزیابی تامین‌کنندگان

نمونه فرم ارزیابی تامین کنندگان در ادامه آورده شده است:

دستورالعمل كدگذاري تجهيزات و ماشين آلات، ابزارهاي اندازه گيري

دانلود رایگان دستورالعمل کدگذاری تجهیزات و ماشین آلات و ابزارهای اندازه گیری

هدف     هدف از این دستورالعمل تشریح روش کدگذاری ماشین آلات وتجهیزات، ابزارهای کنترلی و … موجود در مجتمع است. برای شماره کدگذاری کلیه ابزار، تجهیزات و قالبها که در دامنه این دستورالعمل آمده است باید از این دستورالعمل استفاده شود. دامنه      این دستورالعمل برای کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت اعم از تولیدی (پودر، […]

دانلود رایگان روش اجرایی آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري

دانلود رایگان روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

۱-هدف : هدف ازتدوین این روش اجرایی شناسایی وضعیتهای اضطراری برای کسب آمادگیهای لازم، پیشگیری و نحوه واکنش در شرایط اضطراری و حوادثی که میتواند منجر به بروز پیامد های ناگوار بر محیط زیست و بحرانهای انسانی گردند، می باشد که گروههای مختلف مسئول در سازمان با درنظرگرفتن دستورالعملهای ویژه آمادگی  و واکنش در وضعیتهای […]