روش اجرايي شناسايي و ارزيابي ريسک هاي ايمني، بهداشت و محيط زيست

دانلود رایگان روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی، بهداشت و محیط زیست

دستورالعمل نصب تابلوهای اطلاع رسانی ايمنی و بهداشت

دانلود رایگان دستورالعمل نصب تابلوهای اطلاع رسانی ایمنی و بهداشت

تجهیزات و لوازم ایمنی و شرایط محیطی ایمن

دانلود رایگان روش اجرایی آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري

دانلود رایگان روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

۱-هدف : هدف ازتدوین این روش اجرایی شناسایی وضعیتهای اضطراری برای کسب آمادگیهای لازم، پیشگیری و نحوه واکنش در شرایط اضطراری و حوادثی که میتواند منجر به بروز پیامد های ناگوار بر محیط زیست و بحرانهای انسانی گردند، می باشد که گروههای مختلف مسئول در سازمان با درنظرگرفتن دستورالعملهای ویژه آمادگی  و واکنش در وضعیتهای […]

دستورالعمل ازرسي واحد ايمني و بهداشت

دستورالعمل بازرسی واحد ایمنی و بهداشت

دستورالعمل بازرسی واحد ایمنی و بهداشت هدف : پیشگیری از بروز حوادث، آسیب ها و بیماریهای شغلی در سطح شرکت. محدوده اعتبار : کلیه واحدهای شرکت. مسئولیتها : مسئولیت اجرای این دستورالعمل با واحد های مشخص شده در شرح عملیات می باشد. کنترل مستندات :