دستورالعمل کدگذاري انبار

دستورالعمل کدگذاری انبار

 1. هدف:

تعیین کد و به روزرسانی آن جهت شناسائی و تفکیک کالاها و اجناس با توجه به ماهیت و نوع انبارها

 1. محدوده اعتبار :

کلیه مواد، قطعات، مجموعه ها و محصولات مرتبط با تولید و تمامی کالاهای موجود در سازمان

 1. واژگان و تعاریف:

ندارد.

 1. شرح مسئولیتها:

۴-۱- حسن اجرا روش : مدیریت مهندسی صنایع

 • مدیر مهندسی صنایع : نظارت بر اجرای صحیح کدینگ و همکاری در کدگذاری قطعات و مواد و محصولات
 • سرپرست انبار : صدور درخواست کد جهت اقلام جدید و ثبت در نرم افزار
 • مدیر مالی : تعیین مراکز هزینه مواد و قطعات
 • سرپرست برنامه ریزی : صدور کد و ثبت در نرم افزار
 1. روش اجرا:

 کدینگ انبار شامل ۲ بخش انبار کالا و انبار محصول می باشد. انبار کالا با توجه به ماهیت، شامل ۶ انبار مجزا است.

۵-۱- کدینگ انبار کالا

این کدینگ جهت شناسائی مواد و قطعات و کالاهای خریداری شده و نگهداری شده در انبار با توجه به ماهیت آنها و در بعضی موارد با توجه به ماهیت کاربرد آنها می باشد. کدگذاری در این گروه مطابق جدول ذیل و توسط واحد برنامه ریزی می باشد.

XXX XX XXX X
شماره سریال گروه فرعی گروه اصلی نوع انبار

۵-۲- تخصیص کد

۵-۲-۱- تعیین کد برای کلیه کالاهای ورودی، مطابق جدول فوق و بر طبق استاندارد داخلی کدینگ انبار (SIPL005 ) صورت می پذیرد.

۵-۲-۲- جهت تعیین کد مواد، قطعات، مجموعه ها و محصولات مرتبط با تولید، فرم درخواست کد کالا (FMPL031 ) توسط واحد انبار تکمیل گردیده و پس از تأیید مدیر مهندسی صنایع، توسط واحد برنامه رزی کد اجناس در سیستم ایجاد گردد.

۵-۲-۳- با توجه به این موضوع که ماهیت کالاهای غیر تولیدی قبل از ارسال درخواست خرید توسط درخواست کننده تعیین می گردد نیازی به تعیین کد قبل از خرید اجناس نمی باشد، اما جهت یکنواخت بودن تمامی کدها، سرپرست انبار موظف به انجام هماهنگی قبل از تعیین کد کالاها با متولیان هر انبار می باشد.

۵-۲-۴- هر کالا در تمامی انبارها دارای یک کد واحد می باشد و در صورت وجود موجودی در هر انبار، کد آن نمایان می گردد.

۵-۲-۵- در قسمت شرح کالا نام کامل قطعه و در صورت نیاز رنگ، جنس و ابعاد آن نیز درج می گردد.

۵-۲-۶- حتی المقدور از درج نام انبار در شرح آن خودداری گردد.

۵-۲-۷- در صورتی که اجناس ارسالی به انبار، دارای ماهیت مواد اولیه جهت تولید باشد در گروه اقلام منفصله جایگذاری گردد.

دستورالعمل کدگذاری انبار

۵-۳- نوع انبارها :

انبارها با توجه به ماهیت به ۷ گروه مطابق جدول ذیل تقسیم بندی می گردد، که سرپرست انبار متولی انبارش و نگهداری، کنترل موجودی اجناس، کنترل تعیین کد صحیح جهت اقلام، بررسی دوره ای موجودی ها جهت تعیین تکلیف اقلام بلا استفاده و همکاری در بروز سازی استانداردهای کدینگ می باشد.

محصول ضایعات راکد ملزومات فنی خرید تولید
N Z R M F K T

× انبار تولید : شامل کلیه قطعات و مواد خریداری شده تولیدی می باشد.

× انبار خرید : شامل کلیه قطعات و موادی می باشد که واحد خرید جهت انجام پروسه تولید توسط پیمانکاران، خریداری و یا نگهداری نموده و به شکل غیر مستقیم در تولید مصرف می گردد.

× انبار فنی : شامل کلیه اجناسی است که مربوط به واحد فنی بوده و جهت تعمیرات و نصب ماشین آلات، تجهیزات، و تأسیسات مورد استفاده قرار می گیرد.

× انبار ملزومات : شامل مواد اولیه آشپزخانه، اداری، حفاظتی ایمنی روتین، لوازم مصرفی تولید و دیگر واحدها می باشد.

× انبار راکد : شامل قطعات و مواردی می باشد که از چرخه تولید حذف گردیده اند و یا بصورت نمونه جهت واحد فنی خریداری میگردند.

× انبار ضایعات : شامل کلیه پرتها، ضایعات و اقلام بلا استفاده که جهت فروش در نظر گرفته شده می باشد.

× انبار محصول : شامل کلیه محصولات نهائی تولیدی می باشد.

۵-۴- گروه اصلی :

گروه اصلی اقلام با توجه به ماهیت، جنس و کاربرد آنها مطابق استاندارد داخلی کدینگ انبار (SIPL005 ) تعیین می گردد. جهت سهولت در کاربردهای انباری در واحدهای مختلف سازمان، گروههای اصلی به تعاریف مختلفی تقسیم بندی گردیده اند که مطابق با دسته بندی های ذیل مشخص می گردند.  

× مجموعه کامل : شامل کلیه مجموعه های تولید شده بصورت کامل می باشد که از مونتاژ نهائی آن محصول سازمان استخراج می گردد.

× مجموعه نیمه کامل : شامل کلیه قطعات تولیدی که یک یا چند مرحله فرآیند تولید بر روی آنها صورت پذیرفته و شامل مواد قطعاتی که، تشکیل یک نیم مجموعه را داده اند و به انبار وارد می گردد، در این دسته قرار می گیرد.

× اقلام منفصله : شامل کلیه مواد و قطعاتی می باشد که به صورت قراردادی جهت تولید تهیه شده اند و یا در هنگام استفاده و مونتاژ فرآیند تولیدی خاص بر روی آنها صورت نپذیرفته است.

× اقلام استاندارد : شامل قطعات روند بازار که دارای استانداردهای خاص بوده و جهت استفاده در محصول تهیه می گردند.

× مواد : شامل مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید هر قطعه یا محصول که بصورت خام تهیه می گردد.

× ملزومات : شامل کلیه اموال و کالاهای مصرفی و غیر مصرفی که در زیر گروه انبار فنی و تولید قرار نمی گیرند می باشد.

× اقلام فنی : شامل کلیه قطعات یدکی ماشین آلات، ابزار آلات مصرفی و غیر مصرفی، تجهیزات قالبها، اقلام تأسیساتی و … که کد گروه اصلی آنها در تعاریف بالا وجود نداشته باشد.

دستورالعمل کدگذاری انبار

 ۵-۵- گروه فرعی :

این کد شامل کلیه سرگروههای اقلام است که از نظر ماهیت زیر مجموعه گروه اصلی می باشند در این مرحله هر گروه توان پذیرش ۹۹ گروه فرعی را دارا می باشد.

۵-۶- شماره سریال :

مشخصات فنی مواد و قطعات، رنگ و مدلهای مختلف و یا شرح کامل کالا در هر گروه فرعی به ترتیب شمارش، در کد شماره سریال درج می گردد.

 1. مستندات مرتبط:
– استاندارد داخلی کدینگ انبار SIPL005
– فرم درخواست کد کالا FMPL031
 1. توزیع نسخ:
 • نماینده مدیریت
 • کلیه مدیران

فایل ورد این دستورالعمل را از لینک زیر دانلود فرمائید:

محصول کامل دانلودی فرم و دستورالعمل مرتبط با انبار را از لینک زیر مشاهده فرمائید: