عکس هایی از فرم ها، چک لیست ها و روش های اجرایی

روش تدوین روش اجرایی مطابق الزامات استاندارد ایزو ۱۰۰۱۳

۱- معرفی استاندارد ایزو ۱۰۰۱۳

این استاندارد با عنوان “راهنمایی های برای تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت” راهنمایی هایی برای تهیه و برقرار نگه داشتن مستندات موردنیاز برای ایجاد اطمینان از سیستم مدیریت کیفیت اثربخش که متناسب با نیازهای خاص سازمان نیز باشد، ارایه می دهد. استفاده از این راهنمای یه ایجاد یک سیستم مدون همان گونه که در استاندارد سیستم مدیریت کیفیت مورد کاربرد الزام شده است، کمک می نماید.

راهنمایی های ارایه شده در این استاندارد، علاوه بر سیستم مدیریت کیفیت بر طبق استانداردهای خانواده ایزو ۹۰۰۰ می تواند برای مدون کردن سایر سیستم های مدیریت از قبیل سیستم های مدیریت زیست محیطی و سیستم های مدیریت ایمنی نیز به کار رود.

ادامه مطلب

تفاوت روش اجرایی و دستورالعمل

تفاوت روش اجرایی و دستورالعمل

تدوین روش‌های اجرایی در استانداردهای بین المللی مدیریتی الزام شده است و تدوین دستورالعمل‌های کاری نیز درصورتی‌که نبود آن منجر به انحراف فعالیت‌های کاری از اهداف و خط‌مشی شود ضرورت دارد. کارکنان عموماً تفاوت بین روش اجرایی و دستورالعمل را نمی‌دانند و در بسیاری از سازمان‌ها دستورالعملی تهیه‌شده و با عنوان روش اجرایی ارائهمی‌شود. مهمترین تفاوت […]

چک لیست چیست؟

تعریف چک لیست در ویکی پدیا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد  سیاهه وارسی یا بازبینهیا چک‌لیست یک نوع کمک اطلاعاتی در کارهاست که برای جبران نارسایی‌های بالقوهٔ ناشی از محدودیت حافظه و توجه انسان به کار می‌رود. بازبینه به تضمین ثبات و تکمیل انجام کار کمک می‌کند. یک مثال ساده از بازبینه، فهرست انجام‌دادنی‌ها است. یک بازبینهٔ پیشرفته‌تر می‌تواند یک برنامه باشد که […]