نمونه گزارش مشاوره

تهیه گزارش نهایی مشاوره با مجموعه فرم و دستورالعمل

اگر شما به عنوان مشاور در شرکت و یا صنعتی کار کرده باشید قطعاً به این موضوع برخورد کرده اید که کارفرما از شما در پایان هر بخش از کار خروجی و سندی و فایلی مستند می خواهد. این خروجی شاید روش اجرایی انجام کار مشاوره تحت فایل ورد و اکسل باشد.

اصول طراحی فرم

آموزش اصول طراحی فرم ها

نحوه طرح فرم‌ها

قبل از طرح یک فرم ابتدا توانایی و هدف آن را مشخص می‌کنیم. باید از ابتدا توجه کرد که از این فرم چه استفاده‌ای می‌خواهیم بکنیم؟ چه اطلاعاتی را این فرم قرار است تامین نماید؟ چه کار اضافی را با تهیه این فرم می‌خواهیم حذف کنیم؟ به سوالات زیر قبل از طرح فرم باید پاسخ گفته شود.

ادامه مطلب

چک لیست چیست؟

چک لیست چیست؟

چک لیست چیست؟ طبق تعریف چک لیست (فهرست کنترل) فهرست از پیش تهیه شده سؤالات یا دستورات و یا فعالیت های از پیش تعریف شده است که باید برای رسیدن به یک هدف خاص به اجرا درآید. در حقیقت چک لیست راهنما فرم استانداردی است که مدیران، کارشناسان و تحلیل گران را هنگام اتخاذ یک […]