برخی از سوالات کاربران ویکی فرم

ارسال فرم ها چند دقیقه ای طول خواهد کشید و البته اتوماتیک انجام می گیرد. ممکن است ایمیل ارسالی از سمت سایت به پوشه اسپم و یا پوشه پروموشن شما رفته باشد. اگر باز هم به هر صورت دریافت نکردید به ایمیل info@wikiform.ir اطلاع دهید تا بریتان ارسال گردد.

بله احتمال این موضوع ۹۶ درصد است که شما فرم های مد نظر خود را در فرم های رایگان ویکی فرم پیدا نکنید چراکه این ها تنها ۴ درصد از مجموعه فرم ها و چک لیست های ویکی فرم هستند. برای مشاهده لیست کامل به بخش محصولات ویکی فرم مراجعه و در صورت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری خرید خود را انجام دهید.

این سوال دو بعد دارد یکی خود فرم ها و چک لیست ها و دو شخص استفاده کننده. در بعد اول مطمئن باشید به صورت منظم و دسته بندی شده و کاملاً کاربردی همچنین مجموعه ای را در هیچ کجا غیر از ویکی فرم پیدا نخواهید کرد و بعد دوم همت شما را در مطالعه و استفاده از آنها را می طلبد.

اعتقاد راسخ داریم که از فرم ها و دستورالعمل های کاربردی ویکی فرم در تدریس و مشاوره استفاده کنید. البته اگر می خواهید کلاس شما کلاسی کاربردی باشد.

بله قطعاً یک نفر به تنهایی پشت این همه فرم و دستورالعمل نیست و برای تهیه آنها خبرگان و کارشناسان عالی و کاری زمان گذاشته اند که با ارسال ایمیل و درخواست خود به info@wikiform.ir می توانید از مشاوره رایگان این خبرگان استفاده کنید.

خیر مطمئن نباشید. این موضوع را توجه کنید که این فرم ها و دستورالعمل ها برای الگوبرداری است و نباید ناآگاهانه کپی کنید و در سازمانتان پیاده کنید. هر چند شاید تا ۷۰ درصد نیازهای سازمان شما کاملاً مستقیم در این مجموعه ها پاسخ داده شود ولی مساله اصلی الگوبرداری و استفاده درست از مجموعه فرم ها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی است. مانند یک راهنما و مشاور دائمی به این مجموعه ها نگاه کنید نه مانند یک پیمانکار که قرار است تمام کارهای شما را انجام دهد!

مجموعه فرم های موجود در ویکی فرم به هیچ عنوان برای صنعت خاصی به صورت ویژه طراحی نشده است، بلکه عمومی است و مثال های مختلفی از صنایع در آن ها موجود است، شما خودتان باید با الگوبرداری از فرم های ویکی فرم آنها را اختصاصی کنید.

امکان صدور فاکتور برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی فراهم است و تا کنون شرکت های زیادی این موضوع را درخواست داشته اند.

اگر غیر از اینها سوالی دارید لطفاً به info@wikiform.ir ایمیل بزنید.