آزمون طراحی فرم

نکات مهم قبل از طراحی فرم (چک لیست طراحی فرم)

 

آزمون طراحی فرم یا چک لیست طراحی فرم:

طراحی فرم ها برای سازمان های صنعتی کاری بسیار مهم و در برخی موارد پیچیده نیز می باشد. قبل از شروع به طراحی فرم های صنعتی باید مواردی مد نظر قرار گیرد. لذا در موقع طرح یک فرم، مسائل بسیاری را باید در نظر گرفت ولی از آنجایی که در نظر گرفتن تمام جوانب در ذهن کار دشواری است، استفاده از "لیست آزمون" بهترین روش برای حصول اطمینان از این مطلب است که فرم به خوبی قادر به انجام ماموریت خود می­باشد. پس از اینکه فرم طرح شد، باید آن را به وسیله سوالات زیر (چک لیست طراحی فرم) که توسط ویکی فرم مورد پرسش قرار دهیم:

ادامه مطلب