حرکت با ویکی فرم

این نوشته را فقط مدیران بخوانند!

داستان یک مدیر:

چند وقت پیش شخصی که مجموعه ای کامل از ویکی فرم خریداری کرده بود، تماس گرفته و شکایت داشت. می گفت با این حجم انبوه از فرم و چک لیست من چیکار کنم؟ این ها به چه دردی می خورد؟!

اولین جمله ای که به آن فرد گفتم این بود که آیا شما مدیر هستید؟

او جواب داد: بله من مدیر کارخانه هستم. چطور؟

گفتم: این که از حجم انبوهی از اطلاعات شاکی هستید، یکی از شاخصه های مدیران است. مدیران همیشه دنبال اطلاعات فشرده و جامع هستند. مدیران از انباشت اطلاعات فراری هستند. برعکس کارشناسان که فقط دوست دارند اطلاعات جمع آوری کنند. آن ها تا می توانند فولدرهای کامپیوتر خود را پر می کنند، اطلاعاتی که شاید هیچ وقت هم آن ها را مطالعه نکنند اما برای یک روز مبادا و یا روزهای آینده (که گاهی هیچوقت نمی آید) آن را ذخیره می کنند.

مدیر بعد از مکث کوتاهی گفت: خب، من با این حجم زیاد فرم و دستورالعمل چه کنم؟

گفتم: برای استفاده از مجموعه های ویکی فرم راه حل داریم که آن را به شما می گویم. در قدم اول تیمی از کارشناسان مرتبط را تشکیل دهید. (تیم در حد دو و یا نهایتاً سه نفر باشد) و اسم این تیم را بگذارید «تیم بهبود ویکی فرم».

مدیر: حالا نمیشه یک اسم دیگه بگذاریم (همراه با خنده)

من: هر اسمی که شما مد نظر دارید روی تیم بگذارید، منتها واژه بهبود در آن باشد. شما قرار است وضعیت فعلی را بهبود دهید، آن هم از جنس بهبود مستمر.

از تیم بهبود ویکی فرم بخواهید مجموعه های ویکی فرم را مطالعه کنند و فقط هفته ای یک پیشنهاد بهبود استخراج و آن را اجرایی کنند. فقط یک پیشنهاد. (با تاکید گفتم)

سعی کنید بهبود ها از جنس مالی و پولی باشد و یا حداقل بتوانید آن را با معیار پول ارزیابی کنید. اگر شما تنها یک بهبود اجرایی شده در یک هفته داشته باشید، بعد از یک سال ۵۲ بهبود اجرایی شده و مستند خواهید داشت. این کار را ادامه دهید.

در پایان هر شش ماه یک سند بهبود که در آن ارزش مالی بهبود قید شده باشد تهیه کنید، مدیران ارشد عاشق بهبودهایی از جنس مالی هستند. با زبان پول با آنها صحبت کنید.

و از آن مدیر خداحافظی کردم.

دوست عزیز، خرید مجموعه های فرم و چک لیست و دستورالعمل از ویکی فرم انتهای کار نیست بلکه ابتدای کار شماست. قدم اول رشد را با لینک زیر الان بردارید و به مدت یک سال  قدم های آهسته بهبود بردارید.