بخش های متنوع دستورالعمل کاری

ساختار دستورالعمل کاری چگونه می باشد ؟

ساختار دستورالعمل کاری چگونه می باشد ؟

ساختاری که برای تدوین نمودن دستورالعمل کاری در نظر گرفته می شود طبق استانداردهای مشخص شده است. این ساختار بر اساس جداول، متن، تصاویر، نمودارهای گردش کار و یا ترکیبی از انواع روش ها می باشد. هر یک از ساختار ها بر اساس نیاز سازمان، شرایط احراز کارکنان و مهارت آنها باید به کار گرفته شوند. آیین نامه ای که مربوط به هر یک از انواع کارها می باشد، فعالیت های مشخص شده ای را تشریح می ‌کند. این بخشنامه ها در فرایند های متفاوت امکان دارد یک یا چندین روش را تعریف کنند. در واقع انواع آیین نامه کارها نیاز است که برای تشریح کردن نحوه انجام دادن تمامی فعالیت ها آماده شوند.

 ساختار، میزان و فرمت جزئیات انواع دستورالعمل ها باید بر اساس نیاز سازمان و کارکنان باشد. در واقع باید بدانید که این روش ها به پیچیدگی کار، آموزش های ارائه داده شده، شرایط احراز کارکنان و مهارت های آنها بستگی دارد. در واقع به عنوان مثال باید بدانید که افراد حرفه ای به بخشنامه نیازی ندارند، چرا که آنها به خوبی با تمامی روش های اجرایی کار آشنا هستند. این مسئله کمک می کند که آنها سریعتر کارهای خود را انجام دهند. اما هر یک از سازمان ها به آیین نامه نیاز دارند تا شرح وظایف را به صورت دقیق اعلام کنند.

ساختار دستورالعمل کاری چگونه می باشد ؟
ساختار دستورالعمل کاری چگونه می باشد ؟
ادامه مطلب
حرکت با ویکی فرم

این نوشته را فقط مدیران بخوانند!

امضا در فرم و دستورالعمل

داستانی از یکی از همکارانم و چند نکته

شش روش افزایش تخصص در حوزه کاری شما

شش روش افزایش تخصص در حوزه کاری شما

مشاوره و تدریس صنعتی و کاربردی

این هفت مورد را در تدریس و مشاوره انجام ندهید!

ویکی فرم پیشنهاد می کند این هفت کار را در تدریس و مشاوره انجام ندهید: