دستورالعمل

مجموعه دستورالعمل های هزینه کیفیت

هزینه های کیفیت از جمله دستورالعمل هایی هستند که در گزارش های حسابداری آنها را به صورت کامل ثبت نمی کنند. به طور معمول هزینه هایی که واقعی می باشند را در بسیاری از موارد گزارش نداده اند. هزینه های کیفیت نباید فقط در مورد فعالیت های تولیدی و عملیاتی باشند. در واقع فعالیت های پشتیبانی و خدماتی شامل هزینه های کیفیت می شوند. این هزینه ها تاثیر زیادی روی افزایش و کاهش روند کلی هزینه های پرداختی دارند. به همین دلیل است که شما باید به خوبی هزینه های کیفیت را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید.

کاهش دادن هزینه های کیفیت در برنامه اصلی دستورالعمل های استراتژیک می باشد. دیدگاه های متفاوتی در مورد هزینه های کیفیت وجود دارد که شما باید هر یک از آنها را به خوبی بررسی کنید. هزینه های که به وسیله سازماندهی و طراحی، برای رسیدن به کیفیت مطلوب پرداخت می شوند را هزینه های کیفیت می دانند. همچنین هزینه هایی که برای واحد کنترل کیفیت دستمزد و حقوق پرداخت می شوند را هم هزینه کیفیت می دانند. برخی از افراد نیز هزینه های کیفیت را شامل افت قیمت، ضایعات و … می دانند. بسیاری از سازمان ها تلاش می کننند که سیستم جامع برای هزینه های کیفیت طراحی کنند تا روند پرداخت به صورت اصولی باشد.

دستورالعمل
دستورالعمل
ادامه مطلب

دستورالعمل تهیه برنامه کنترل

ادامه مطلب
کنترل آماری فرآيند SPC

دستورالعمل نحوه اجرای سیستم کنترل آماری فرآیند SPC

روش اجرایی محاسبه هزینه های کیفیت

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی محاسبه و تجزیه و تحلیل هزینه های کیفیت

نام مدرک:      روش اجرایی محاسبه و تجزیه و تحلیل هزینه های کیفیت کد مدرک:    P8506 تاریخ بازنگری:     –/–/– شماره بازنگری:  ۲ نام فرآیند مرتبط:   کلیه فرآیندهای سیستم کیفیت تعداد صفحات مدرک: ۳ (( شرح تغییرات ))